บันทึก Hunter Playlist ทั้งหมด

บทที่ 1 สอบฮันเตอร์

บทที่ 2 บ้านคิรัวร์

บทที่ 3 หอประลองกลางหาว

บทที่ 4 บ้านของกอน

บทที่ 5.1 เงามายา

บทที่ 6 เกมส์ Greed island

บทที่ 7 คริเมร่าแอนท์

บทที่ 8 เลือกตั้งประธานสมาคมฮันเตอร์

บทที่ 9 เรือวาฬดำ

บทที่10 ทวีปมืด